De speeltuin wordt deze winter voor een flink deel grondig gerenoveerd. De vorige renovatie is uitgevoerd in het jaar 1999. Verschillende toestellen waren aan vervanging toe.

In 2016 is begonnen met het maken van plannen om een aantal toestellen te vervangen.

In 2017 werd een participatiemiddag gehouden om te onderzoeken wat de wensen van de leden waren. Naar aanleiding een programma van eisen en de uitkomsten van de participatiemiddag is door Speelplan is een herinrichtingplan gemaakt voor de gehele speeltuin. Hierbij is veel aandacht besteed aan een goede toegankelijkheid van de speeltoestellen voor kinderen met een beperking. Gedurende het afgelopen jaar is door het bestuur veel werk verricht om het plan nader uit te werken. Vanzelfsprekend moest ook worden onderzocht hoe het plan kon worden gefinancierd. Hiervoor zijn een aantal fondsen benaderd.

In de loop van 2018 was de financiering voor 80% rond. Diverse fondsen zijn bereid een bijdrage te doneren (ca. 50% van de totale kosten). De overige 50% zal worden betaald uit reserveringen die gedurende de afgelopen jaren door de speeltuinvereniging zijn gedaan.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Achterterrein:

Het achterveld waar voorheen de klimpiramide en de tunnel stonden zal grotendeels opnieuw ingericht. Hier komen een nieuwe tunnel, diverse klim- en balanceeronderdelen en een prachtig apenkooi-klimtoestel. De kabelbaan en de draaischijf blijven gehandhaafd.

 

Voorterrein:

De grote toren met glijbaan, de trampolines en het draaitoestel blijven gehandhaafd.

Nieuw zijn een grote schommelcombinatie en een kleine glijbaan.

 

Kleuterhoek:

In de kleuterhoek zal het centrale klim/glij-toestel worden vervangen door een zgn. boerderijdorp.

Verder zullen wat kleine toestellen worden verplaatst.

Het is de bedoeling dat de herinrichting deze winter wordt gerealiseerd en gereed is bij aanvang van het speelseizoen 2019.

Wanneer u de speeltuin volgend seizoen bezoekt zal alles er dus heel anders uitzien.

Na realisatie van deze plannen is de speeltuin weer voor de komende 15 jaar een plek waar alle kinderen, met en zonder beperking, samen onbekommerd en veilig kunnen spelen.

Via onze website zullen wij u de komende tijd nader informeren over de voortgang van de werkzaamheden.

Bekijk hier het plan up to date!