Met ingang van seizoen 2019 hebben we een aantal (reeds bestaande ) regels en afspraken op papier gezet.

Speeltuin reglement

Algemeen:

 • Bij het betreden van de speeltuin gaat u akkoord met dit reglement.
 • Toegang is op eigen risico, de speeltuinvereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren gegane of beschadigde voorwerpen en voor het ontstaan van lichamelijk letsel.
 • Als ouder/ begeleider bent u zelf verantwoordelijk voor het gedrag en handelen van uw kinderen. Ook als u niet zelf aanwezig bent.
 • Bij binnenkomst dient iedereen zich te melden bij de beheerder om entree te betalen of een lidmaatschapspenning te tonen.
 • Bezoekers dienen hun afval in de prullenbakken te deponeren.
 • Het spelen met een bal, eigen fiets of step e.d. is niet toegestaan.
 • Gebruik of het bij zich hebben van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan, dit geldt tevens voor alcoholvrij bier e.d.
 • Roken is niet toegestaan, dit geldt tevens voor de E-sigaret e.d.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan m.u.v. hulp- en blindengeleidehonden.

 

Gebruik van speeltoestellen:

 • Speeltoestellen mogen worden gebruikt door kinderen t/m 12 jaar.
 • Speeltoestellen mogen enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd.
 • Grote skelters mogen alleen worden gebruikt op het achter terrein en enkel op de paden zoals dit ter plaatse is aangegeven.

 

Tot slot:

 • Aanwijzingen van toezichthoudende medewerkers dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
 • In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de toezichthoudende medewerker., eventueel in overleg met het bestuur.
 • Klachten en suggesties schriftelijk indienen bij het bestuur via het email adres: info@speeltuinlammerenburg.nl
 • Het bestuur is bevoegd om op ieder moment het speeltuin reglement aan te passen.