Schoolreisjes

Onze speeltuin is bijzonder geschikt voor het houden van schoolreisjes voor jongere kinderen. Jaarlijks ontvangen wij diverse scholen.
Voor groepen groter dan 50 personen geldt een entree tarief van € 1,50 per kind.

Voor alle basisscholen binnen de gemeente Vlissingen geldt een speciale regel:
Hierbij gaan wij er vanuit dat de helft van de kinderen lid is van de speeltuin (en daardoor geen entree verschuldigd is). Voor de andere helft is het entreegeld verschuldigd. Er geldt dus een kortingstarief van 50% ongeacht het aantal kinderen.
Het is mogelijk om voor alle kinderen een consumptie bv een ijsje te verzorgen.

Betaling bij voorkeur ter plaatse d.m.v. contante afrekening. Op verzoek kan betaling ook achteraf n.a.v. een factuur.

Aanmelden

Hiernaast kunt u de gegevens van uw bezoek opgeven.
Wij nemen daarna op korte termijn contact met u op over de beschikbaarheid van de gewenste datum.

Aantal Consumpties gewenst:
JaNee

Kinderfeestjes

Een kinderfeestje in de speeltuin is mogelijk zonder dat u dat vooraf reserveert. Belangrijk is dat betaling van de entreekosten voor uw gasten goed door u geregeld wordt. Hiermee wordt voorkomen dat er misverstanden ontstaan tussen de speeltuinbeheerder en de deelnemers aan het door u georganiseerde feestje over de betaling van de entree.

  • Zorg dat de entreebetaling van de deelnemende kinderen is geregeld;
  • Zorg dat de kinderen aan de poort opgevangen worden;
  • Voor kinderen die een penning kunnen tonen hoeft niet betaald te worden.

De volgende regels gelden voor kinderfeestjes in de speeltuin:

  • Het is toegestaan zelf meegenomen etenswaren en dranken te nuttigen met uitzondering van alcoholhoudende dranken;
  • Eventuele versieringen niet plakken, nieten of met punaises vast zetten aan het meubilair;
  • Het is niet mogelijk een picknicktafel te reserveren.
  • De picknicktafels van de speeltuin mogen niet worden verplaatst;
  • Al uw afval zelf mee terug nemen zodat de speeltuinmedewerkers hier geen werk aan hebben;
  • Er wordt geen koel- of vriesruimte beschikbaar gesteld voor zelf meegebrachte etenswaren en ijs.

Tenslotte vragen wij u er rekening mee te houden dat de speeltuin geen commerciële organisatie is. Inkomsten uit de verkoop van consumpties zijn van groot belang voor het bestaan van de speeltuin.