Kinderfeestjes

Een kinderfeestje in de speeltuin is mogelijk zonder dat u dat vooraf reserveert; vanzelfsprekend binnen de openingstijden van de speeltuin. Belangrijk is dat betaling van de entreekosten voor uw gasten goed door u geregeld wordt. Hiermee wordt voorkomen dat er misverstanden ontstaan tussen de speeltuinbeheerder en de deelnemers aan het door u georganiseerde feestje over de betaling van de entree.

  • Zorg dat de entreebetaling van de deelnemende kinderen is geregeld;
  • Zorg dat de kinderen aan de poort opgevangen worden;
  • Voor kinderen die een penning kunnen tonen hoeft niet betaald te worden.

De volgende regels gelden voor kinderfeestjes in de speeltuin:

  • Het aantal volwassenen dat het feest bijwoont mag maximaal gelijk zijn aan het aantal deelnemende kinderen;
  • Het is toegestaan zelf meegenomen etenswaren en dranken te nuttigen met uitzondering van alcoholhoudende dranken; barbecuen is niet toegestaan;
  • Eventuele versieringen niet plakken, nieten of met punaises vast zetten aan het meubilair; na afloop dient alle versiering te worden verwijderd;
  • Het is niet mogelijk een picknicktafel te reserveren.
  • De picknicktafels van de speeltuin mogen niet worden verplaatst;
  • Al uw afval zelf mee terug nemen zodat de speeltuinmedewerkers hier geen werk aan hebben;
  • Er wordt geen koel- of vriesruimte beschikbaar gesteld voor zelf meegebrachte etenswaren en ijs.

Tenslotte vragen wij u er rekening mee te houden dat de inkomsten uit de verkoop van consumpties van groot belang zijn voor het bestaan van de speeltuin.