Huurvoorwaarden van toepassing bij huur van de accommodatie van Speeltuin Lammerenburg.

Versie 18-1-2024

Artikel 1. Van het gehuurde mag alleen gebruik worden gemaakt gedurende de overeengekomen periode. Het aantal te ontvangen personen dient beperkt te blijven tot 30 personen (inclusief kinderen) waarvan maximaal ca. 15 volwassenen. Feestjes waar alleen volwassenen komen zijn niet toegestaan.

Artikel 2. De huurder zal het gehuurde op het overeengekomen tijdstip (= tijdstip eind huurperiode) ontruimen en schoon en in ordelijke staat achter laten, waarbij de volgende werkzaamheden zeker dienen te worden uitgevoerd:

  • Schoonmaken vloer (stofzuigen en indien nodig dweilen)
  • Schoonmaken toiletten
  • Schoonmaken keukenblok met toebehoren, inventaris en eventueel serviesgoed
  • Verwijderen van alle versieringen
  • Schoonmaken buitenruimte (indien gebruikt)
  • Vuile hand-, thee- en vaatdoeken op het aanrecht laten liggen.
  • Afvalbakken legen en voorzien van nieuwe afvalzakken. Volle afvalzakken buiten in container met grijs deksel deponeren.

De verhuurder stelt de benodigde schoonmaakmiddelen ter beschikking. Indien de accommodatie naar oordeel van de zaalbeheerder onvoldoende schoon is opgeleverd, zullen de schoonmaakkosten door ons worden ingehouden van de borg tegen een tarief van € 25,00 per uur met een minimum van € 25,00. Na afloop van de huurperiode zal de huurder alle lichten uitdoen, het alarm inschakelen, de accommodatie en het toegangshek op de afgesproken wijze afsluiten en de sleutel in het hiervoor bestemde kluisje deponeren. Als op het terrein of in één van de andere zalen geen andere activiteiten zijn, dient ook het hek aan de Zuidbeekseweg dicht te worden gedaan, dus niet op slot.

Artikel 3. De huurder is verplicht bij het ontstaan van schade of het constateren van defecten aan het gebouw of de inventaris, daarvan de beheerder zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 4. Het is niet toegestaan enige vorm van versiering of mededelingen d.m.v. plakband, punaises etc. aan de wanden, plafonds, kozijnen, lampen etc. te bevestigen. Versieringen mogen alleen worden bevestigd aan haken die speciaal hiervoor in de muren zijn aangebracht. Na afloop dienen alle versieringen volledig te worden verwijderd.

Artikel 5. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het gebouw of de inventaris en het terrein wordt aangebracht. Herstel van de aangerichte schade geschiedt door of vanwege de verhuurder, waarbij de kosten op de huurder zullen worden verhaald.

Artikel 6. Om mogelijke directe geluidsoverlast aan de omgeving te voorkomen mag voor het draaien van muziek alleen gebruik worden gemaakt van de aanwezige geluidsinstallatie. De huurder dient zelf te zorgen voor een muziekbron zoals bv. telefoon of laptop (bluetooth), USB-stick, geheugenkaart of cd-speler. Het is dus niet toegestaan zelf een geluidsinstallatie mee te nemen en te gebruiken. Bij gebruik van geluidsapparatuur dienen de buitendeuren en ramen gesloten te blijven.

Na 18:45 uur is het  niet meer toegestaan muziek te draaien. De beheerder zal hierop toezien.

Artikel 7. Gedurende de openingsuren van de speeltuin is het afspelen van muziek alleen toegestaan op een zodanig laag geluidsniveau dat mensen in de speeltuinkantine en bezoekers er geen overlast van ondervinden (ter beoordeling door de dienstdoende speeltuinmedewerker)

Artikel 8. De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, die in het gebouw of op het bijbehorende terrein plaats vinden, noch voor beschadigingen, vernieling, verlies van eigendommen van huurder of bezoekers.

Artikel 9. Het is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 10. Tijdens de openingstijden van de speeltuin is het entreegeld voor kinderen t/m 12 jaar bij de huurprijs inbegrepen.

Artikel 11. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen geen gebruik maken van de speeltoestellen.

Artikel 12. Tijdens de openingsuren van de speeltuin is het niet toegestaan buiten het zaaltje alcoholhoudende consumpties te gebruiken (dus ook niet verdekt in bekertjes!!).

Artikel 13. De beheerder of zijn vervanger heeft ten allen tijde toegang tot het gebouw.

Artikel 14. De huurder moet minimaal 18 jaar zijn. Tijdens de huurperiode dient altijd een verantwoordelijk persoon van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn

Artikel 15. ANNULERING. Bij annulering zal ten allen tijde € 15,00 administratiekosten worden ingehouden. Bij annulering binnen een maand voor de datum van de zaalhuur zal € 15,00 administratiekosten en 25% van de zaalhuursom in rekening worden gebracht.
Bij annulering 7 dagen of minder voor de datum van de zaalhuur zal € 15,00 administratiekosten en 50% van de zaalhuursom in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Roken, bakken, frituren (incl. airfryer) in de accommodatie is niet toegestaan. Tijdens de openingsuren van de speeltuin mag alleen worden gerookt op de parkeerplaats buiten de speeltuin. Het gebruik van soft- of harddrugs is ten strengste verboden!

Artikel 17. Het zaaltje is vanaf 13:00 uur beschikbaar voor het treffen van voorbereidingen. Pas vanaf 13:30 uur mag gebruik worden gemaakt van de speeltuin en mogen gasten worden ontvangen.

Artikel 18. Indien de huurder zich op enigerlei wijze niet volledig houdt aan deze huurvoorwaarden kan (een gedeelte) van de betaalde borgsom worden ingehouden.

Ook bij het verlaten van de accommodatie ’s avonds laat verzoeken wij u rekening te houden met onze buren, Geluidsoverlast voor de omwonenden is ter beoordeling van de beheerder. HOUD REKENING MET ONZE BUREN S.V.P !!!

 

Speeltuinvereniging Lammerenburg:
Correspondentieadres: Gerbrandystraat 73, 4384 ND Vlissingen
Emailadres zaalverhuur@speeltuinlammerenburg.nl